65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDON RYNEK
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
415  23£  50  423£  451£  451£  
513£  17  39£  45  517  32£  48£  517  48£  531  48£  
601  16£  30£  38£  39r  52£  633£  633£  615  33£  
707  22£  37  52£  700  30£  700  30£  700  30£  
807  27  47£  800  15  30£  52  800  15  30£  52  800  30£  
903  23  43£  913  33£  53  913  33£  53  903  33£  
1003  23  43£  1013  33£  53  1013  33£  53  1013  33£  
1103  23  43£  1113  33£  53  1113  33£  53  1103  33£  
1203  23  43£  1213  33£  53  1213  33£  53  1203  33£  
1303  23£  45£  49  1313  33£  53  1313  33£  53  1303  33£  
1407  22£  37  52£  1413  33£  53  1413  33£  53  1403  33£  
1507  22£  37  52£  1513  33£  53  1513  33£  53  1503  33£  
1607  22£  37  52£  1613  33£  53  1613  33£  53  1603  33£  
1707  23£  36  51£  1713  33£  53  1713  33£  53  1703  33£  
1815  35£  55  1813  33£  53  1813  33£  53  1803  33£  
1914  30£  50  1912  30£  50  1912  30£  50  1903  30£  
2010  30£  2010  30£  2010  30£  2000  30£  
2100  30£  2100  30£  2100  30£  2100  30£  
2200  33£  2200  33£  2200  33£  2200  33£  
2300£  27  2300£  27  2300£  27  2300£  27  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-13Dworzec Le¶ne
-13Le¶ne
-13Su³kowskiego / Czerkaska
-13Su³kowskiego / Kamienna
-13UKW
-13Powstańców Wlkp. / Lelewela
-13Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-13Rondo Skrzetuskie
-13Rondo Fordońskie
-13Fordońska / Ba³tycka
-13Most Kazimierza Wielkiego
-13Fordońska / Fabryczna
-13Fordońska / Wy¶cigowa
-13Dworzec Wschód
-13Fordońska / Kapliczna
-13Fordońska / Sochaczewska
-13Fordońska / Wi¶lana
-13Fordońska / £owicka
-13Fordońska / Traktorzystów
-13Dworzec Akademia
-13Fordońska / Wyszogrodzka
-13Dworzec Fordon
-13Fordońska / Wiadukt
00Fordon Rynek
11Wyzwolenia / Styki
22Wyzwolenia / Swobodna
44Niepodleg³o¶ci
66Pi³sudskiego / Swobodna
7 Nad Wis³±
 7Nad Wis³±
 9Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 10Bora-Komorow. / Gieryna
 11Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 12£oskoń