65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / SOCHACZEWSKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
406  14£  40  414£  441£  441£  
503£  07  27£  33  49  507  22£  36£  507  36£  521  36£  
603£  17£  25£  26r  39£  54  621£  48  621£  48  603  21£  48  
709£  24  39£  54  718£  48  718£  48  718£  48  
814  34£  50  803  18£  39  803  18£  39  818£  50  
910  30£  50  900  20£  40  900  20£  40  920£  
1010  30£  50  1000  20£  40  1000  20£  40  1000  20£  50  
1110  30£  50  1100  20£  40  1100  20£  40  1120£  50  
1210  30£  50  1200  20£  40  1200  20£  40  1220£  50  
1310£  32£  36  54  1300  20£  40  1300  20£  40  1320£  50  
1409£  24  39£  54  1400  20£  40  1400  20£  40  1420£  50  
1509£  24  39£  54  1500  20£  40  1500  20£  40  1520£  50  
1609£  24  39£  54  1600  20£  40  1600  20£  40  1620£  50  
1710£  23  38£  1700  20£  40  1700  20£  40  1720£  50  
1802  22£  42  1800  20£  40  1800  20£  40  1820£  50  
1902  18£  38  58  1900  18£  38  58  1900  18£  38  58  1918£  48  
2018£  48  2018£  48  2018£  48  2018£  48  
2118£  48  2118£  48  2118£  48  2118£  48  
2221£  48£  2221£  48£  2221£  48£  2221£  48£  
2317  2317  2317  2317  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-26Dworzec Le¶ne
-26Le¶ne
-26Su³kowskiego / Czerkaska
-26Su³kowskiego / Kamienna
-26UKW
-26Powstańców Wlkp. / Lelewela
-26Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-26Rondo Skrzetuskie
-26Rondo Fordońskie
-26Fordońska / Ba³tycka
-26Most Kazimierza Wielkiego
-26Fordońska / Fabryczna
-26Fordońska / Wy¶cigowa
-26Dworzec Wschód
-26Fordońska / Kapliczna
00Fordońska / Sochaczewska
11Fordońska / Wi¶lana
33Fordońska / £owicka
55Fordońska / Traktorzystów
77Dworzec Akademia
88Fordońska / Wyszogrodzka
99Dworzec Fordon
1111Fordońska / Wiadukt
1313Fordon Rynek
1414Wyzwolenia / Styki
1515Wyzwolenia / Swobodna
1717Niepodleg³o¶ci
1919Pi³sudskiego / Swobodna
20 Nad Wis³±
 20Nad Wis³±
 22Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 23Bora-Komorow. / Gieryna
 24Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 25£oskoń