65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WIADUKT
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
413  21£  48  421£  449£  449£  
511£  15  37£  43  59  515  30£  46£  515  46£  529  46£  
614£  28£  36£  37r  50£  631£  58  631£  58  613  31£  58  
705  20£  35  50£  728£  58  728£  58  728£  58  
805  25  45£  813  28£  50  813  28£  50  828£  
901  21  41£  911  31£  51  911  31£  51  901  31£  
1001  21  41£  1011  31£  51  1011  31£  51  1011  31£  
1101  21  41£  1111  31£  51  1111  31£  51  1101  31£  
1201  21  41£  1211  31£  51  1211  31£  51  1201  31£  
1301  21£  43£  47  1311  31£  51  1311  31£  51  1301  31£  
1405  20£  35  50£  1411  31£  51  1411  31£  51  1401  31£  
1505  20£  35  50£  1511  31£  51  1511  31£  51  1501  31£  
1605  20£  35  50£  1611  31£  51  1611  31£  51  1601  31£  
1705  21£  34  49£  1711  31£  51  1711  31£  51  1701  31£  
1813  33£  53  1811  31£  51  1811  31£  51  1801  31£  
1912  28£  48  1910  28£  48  1910  28£  48  1901  28£  58  
2008  28£  58  2008  28£  58  2008  28£  58  2028£  58  
2128£  58  2128£  58  2128£  58  2128£  58  
2231£  58£  2231£  58£  2231£  58£  2231£  58£  
2325  2325  2325  2325  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-15Dworzec Le¶ne
-15Le¶ne
-15Su³kowskiego / Czerkaska
-15Su³kowskiego / Kamienna
-15UKW
-15Powstańców Wlkp. / Lelewela
-15Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-15Rondo Skrzetuskie
-15Rondo Fordońskie
-15Fordońska / Ba³tycka
-15Most Kazimierza Wielkiego
-15Fordońska / Fabryczna
-15Fordońska / Wy¶cigowa
-15Dworzec Wschód
-15Fordońska / Kapliczna
-15Fordońska / Sochaczewska
-15Fordońska / Wi¶lana
-15Fordońska / £owicka
-15Fordońska / Traktorzystów
-15Dworzec Akademia
-15Fordońska / Wyszogrodzka
-15Dworzec Fordon
00Fordońska / Wiadukt
22Fordon Rynek
33Wyzwolenia / Styki
44Wyzwolenia / Swobodna
66Niepodleg³o¶ci
88Pi³sudskiego / Swobodna
9 Nad Wis³±
 9Nad Wis³±
 11Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 12Bora-Komorow. / Gieryna
 13Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 14£oskoń