Poniżej zamieszczamy raport z wyłożenia koncepcji do publicznego wglądu oraz zmienione plany sytuacyjne dla ulic objętych opracowaniem.
W/w plany sytuacyjne zostały przedstawione podczas spotkania w dniu 11.01.2017r.