Dojście do Przychodni Zachód

Jak zapewnia nas wykonawca robót, w tej chwili prowadzone są jedne z ostatnich uciążliwych prac polegające na układaniu brakujących warstw nawierzchni jezdni.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu, część prac zostanie wykonana w nocy, ponieważ frezowanie i układanie warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni w ciągu dnia całkowicie sparaliżowałyby ruch pojazdów. W najbliższych dniach będą prowadzone ostatnie prace związane z budową poszerzeń oraz ustawianiem krawężników. Przez kilka kolejnych nocy będą układane warstwy bitumiczne, warstwa profilująca oraz ścieralna SMA wraz z regulacjami studzienek i wpustów ulicznych. Prace zaplanowano w taki sposób, aby ruch po nowych nawierzchniach mógł się odbywać jeszcze przed porannym szczytem. Na nowych nawierzchniach zostanie także wykonane oznakowanie poziome. Ze względu na trwałość oznakowania prace będą wykonane po około 2 tygodniach od ułożenia warstwy ścieralnej. W rejonie nowego mostu w tym tygodniu zostanie zakończona budowa nasypów najazdowych i rozpocznie się układanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni. Na obiekcie mostowym prace wyprzedzają harmonogram i w zależności od warunków atmosferycznych za około 5 tygodni wykonawca zamierza zakończyć układanie na nim warstw bitumicznych.
W poniedziałek 05.10. udostępniliśmy dla pieszych nowe chodniki w rejonie ronda Maczka z kierunku Osowej Góry, a co najważniejsze skróciliśmy dojście do Przychodni „Zachód", jak na załączonym wyżej schemacie.

Za trwające i czekające nas jeszcze utrudnienia przepraszamy

Budowany most przez kanał

Prace na moście