Naprawy 2018
Roboty na bydgoskich drogach wrą. Poza realizacją kluczowych inwestycji drogowych m.in. na ulicy Grunwaldzkiej, Mińskiej - na moście, czy na ulicy Wojska Polskiego – przeprowadzamy remonty nawierzchni jezdni. I tak od 09.07. wykonawca robót zaplanował zmknięcie ulicy Zamczysko. Z przyczyn od nas niezależnych zamknięcie ulicy przesunął na 11.07. Na ulicy  będą prowadzone prace opisane wcześniej. Ulica Zamczysko będzie zamknięta od 11.07.2018 do połowy września.

Z kolei 04 lipca przekażemy plac budowy na ulicy Żmudzkiej. I tak na ulicy Żmudzkiej na odcinku od ulicy Gajowej do kościoła od 04.07.2018r. mogą występować częściowe utrudnienia w ruchu przez 40 dni (do 14.08.).