Grunt1

Zakończyliśmy prace budowlane na ul. Siewnej.  Z nowej pieszojezdni korzystają już mieszkańcy. Po odbiorze wykonywane będą jeszcze prace porządkowe. Inwestycja kosztowała 3,1 mln zł.

Ul. Siewną zbudowaliśmy w oparciu o wieloletni program  budowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja budowy. W ubiegłym roku wyłoniliśmy wykonawcę odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane. Warto podkreślić, że zadanie na etapie koncepcji było konsultowane z mieszkańcami. Prace budowlane rozpoczęły się z końcem lipca.

Ulica Siewna otrzymała nawierzchnię z kostki betonowej na długości około 290 m. Ma teraz charakter pieszojezdni z wyznaczonymi miejscami postojowymi. Wybudowany odcinek połączył od północy  ul. Chłopską z ulicą Leszczyna, która została już przebudowana (wraz z Osadą). Szerokość ulicy  to około 8,6 m. W ramach inwestycji powstał też 30-metrowy sięgacz. Dla bezpieczeństwa pieszych ulicę wyposażyliśmy w progi zwalniające. Ulica zyskała też nowe oświetlenie. Ulica Siewna jest w strefie zamieszkania, co oznacza, że pierwszeństwo na niej posiadają piesi.

To kolejna inwestycja drogowa na Miedzyniu. Wcześniej w oparciu o wieloletni program budowy ulic gruntowych zrealizowano zadania na ul. Pijarów, Osada i Leszczyna (część wschodnia). W tym roku wyremontowaliśmy też odcinki ulic Widok i Leszczyna w sąsiedztwie skrzyżowania. Z kolei w ramach pilotażu dwa lata temu utwardzono ulice Orną i Liściastą. Trwają jeszcze prace przy budowie ulic Jeżynowej i Botanicznej.  

W oparciu o nową edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych na Miedzyniu w pierwszej kolejności budowana będzie ulica Wejherowska.

Warto wiedzieć

Miedzyń to również osiedle, gdzie udało się zrealizować największą liczbę zadań polegających na przebudowie dróg w oparciu o program Inicjatyw lokalnych 25/75. W ten sposób przebudowano już prawie 20 odcinków ulic.