USŁUGA PRZEGLĄDANIA WMS I WFS

Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms

Udostępniona usługa przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy http://ogc.zdmikp.bydgoszcz.pl/

 

WMS

https://ogc.zdmikp.bydgoszcz.pl:8080/geoserver/bdz/wms

 

WFS

https://ogc.zdmikp.bydgoszcz.pl:8080/geoserver/bydwfs/wfs

 

 

Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms