znakUprzejmie informujemy, że od dnia: 04.08.2014 do: 12.08.2014 w godz. od: 20:00 do: 6:00 prowadzone będą prace związane z renowacją kolektorów kanalizacji deszczowej.


W związku z prowadzonymi pracami nastąpi jednostronne zawężenie jezdni. Ulice będą cały czas przejezdne, ruch pieszych będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.
W zależności od etapu zawężona zostanie odpowiednio jezdnia ul. Fredry i ul. War-szawskiej. Niewielkie utrudnienia wystąpią również przy Placu Piastowskim oraz na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Sobieskiego.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.