tram pesa2Na podstawie danych uzyskanych od Dyrekcji Kontraktu budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.08.2014 do dnia 13.09.2014 zostanie wprowadzona kolejna czasowa zmiana w organizacji ruchu drogowego obejmująca swoim zakresem zamknięcie całkowite dla ruchu północnej części skrzyżowania ulicy Akademicka-Rupniewskiego

 

  • nastąpi zawężenie obecnej ulicy Akademickiej na odcinku dojazdowym do skrzyżowania Akademicka – Rupniewskiego oraz w obszarze samego skrzyżowania,
  • ul. Rupniewskiego na odcinku od Berlinga do Akademickiej stanie się ulicą bez przejazdu z zachowaniem ruchu dojazdowego do pobliskich posesji od ul. Berlinga,
  • okresowe zawężenie ul. Rupniewskiego na odcinku dojazdowym do skrzyżowania,
  • ruch pojazdów na ul. Akademickiej w kierunku zachodnim (Centrum) będzie odbywał się po dotychczasowej jezdni ul. Akademickiej przy jej odcinkowym zawężeniu,
  • ruch pojazdów na ul. Akademickiej w kierunku wschodnim (Fordon) bę-dzie odbywał się po nowo wybudowanym odcinku ulicy Akademickiej.

Podczas zamknięcia północnej części skrzyżowania ruch na jego południowej części tj. skrzyżowaniu ul. Akademicka – Kaliskiego zostanie przywrócony i będzie odbywał się już po nowo przebudowanym fragmencie skrzyżowania. Skrzyżowanie Akademicka – Kaliskiego, czyli obecnie przebudowywany fragment w dniu 5.08.2014 będzie udostępniony wszystkim użytkownikom.