68glinkiProblem odwodnienia skrzyżowania ul. Glinki z ul. Szpitalną zostanie rozwiązany w ramach prac związanych z odbudową ulicy Glinki na odcinku od ulicy Białostockiej do Parku Przemysłowego i do pętli autobusowej na ulicy Glinki.

I tak harmonogram prac przewiduje:
1. Wymianę nawierzchni na odcinku od Białostockiej do Szpitalnej i od skrzyżowania ulicy Glinki z Bydgoskich Przemysłowców do pętli autobusowej na ulicy Glinki. Przywołany etap zakończono 18 lipca br.
2. Budowę ciepłociągu oraz odbudowę nawierzchni na odcinku ulicy Bydgoskich Przemysłowców od ulicy Glinki do Parku Przemysłowego. Zadanie w tej chwili realizuje KPEC w terminie do: 30.09.2014
3. Budowę kolektora deszczowego na odcinku od pętli tramwajowej przy ulicy Szpitalnej do skrzyżowania ulicy Glinki z ulicą Bydgoskich Przemysłowców wraz z odbudową nawierzchni drogi wykonamy najpóźniej w terminie do końca maja 2015 r. Prace wymagają wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.

Opisane pace definitywnie rozwiążą problem zalewania skrzyżowania podczas intensywnych opadów dreszczu, a także wydatnie poprawią jakość dojazdu do BPPT.

Budowa kolektora deszczowego, chociaż najważniejsza z punktu wiedzenia problemów z zalewaniem skrzyżowania, została zaplanowana, jako ostatni etap, ponieważ prowadzone przez KPEC prace kolidują z budową nowego kolektora deszczowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Schemat Glinki 3.jpg)Schemat przebudowy[ ]212 kB