lampka20 sierpnia ogłosiliśmy przetarg na wymianę ponad siedmiu tysięcy trzystu ulicznych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy LED, których intensywność strumienia światła będzie dostosowana do panującego ruchu ulicznego.

Mało tego, każda z lamp będzie na bieżąco wysyłała informację np. o poborze mocy, czy stanie technicznym. Tym samym wiadomość o uszkodzonej lub nieprawidłowo działającej oprawie oświetleniowej  dotrze do nas bezpośrednio, a nie w oparciu o zgłoszenia od Państwa i sygnały inspektorów. Prace związane z wymianą opraw oświetleniowych oraz sterowniczych szafek oświetleniowych rozpoczniemy jeszcze w tym roku.
Inwestycję będziemy realizowali w oparciu o refinansowanie, które uzyskaliśmy na poziomie 45%. Dotację oraz pożyczkę przyznał Bydgoszczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach I konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji, SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia inwestycji to, III kwartał przyszłego roku.