P7080412Uprzejmie informujemy, że dalsze etapy budowy linii tramwajowej do Fordonu wymagają przełożenia ruchu kołowego na ul. Akademickiej z jezdni południowej na jezdnię północną pomiędzy ul. Jasiniecką i ul. Korfantego.

W związku z tym planuje się od dnia: 29.08.2014r. do: 03.10.2014r. zmiany w organizacji ruchu. Ruch kołowy od ul. Korfantego do ul.Jasinieckiej będzie się dwukierunkowy na północnej jezdni ul. Akademickiej. W tym czasie dla ruchu kołowego zostanie zamknięty wlot ul. Rejewskiego na skrzyżowaniu z ul. Akademicką i Matki Teresy z Kalkuty. Wjazd w ul. Rejewskiego ze skrzyżowania będzie możliwy jedynie dla autobusów komunikacji miejskiej. Na ul. Rejewskiego ruch kołowy w kierunku północnym (do ul. Akademickiej i Matki Teresy z Kalkuty) z ul. Fordońskiej zostanie przeniesiony przez tymczasowy przejazd przez pas zieleni na zachodnią jezdnię ul. Rejewskiego i dalej w ul. Akademicką (jezdnia północna). Wjazd pojazdów z ul. Rejewskiego na skrzyżowanie z ul. Akademicką oraz przejazd pojazdów komunikacji miejskiej ze skrzyżowania w kierunku południowym tj. w kierunku do ul. Fordońskiej będzie się odbywał przez jeden pas ruchu funkcjonujący w układzie wahadłowym z pierwszeństwem przejazdów komunikacji miejskiej. Objazd ul. Rejewskiego dla wszystkich pojazdów (poza komunikacją miejską) z kierunku Fordonu do centrum będzie się odbywał ul. Akademicką i ul. Jasiniecką. Na skrzyżowaniu ulic Jasiniecka – Akademicka – Lewińskiego zostanie zmieniony przebieg pierwszeństwa i dostosowany do objazdu. W zależności od etapu prac prowadzonych na zachodniej jezdni ul. Rejewskiego odcinek pasa o ruchu wahadłowym będzie na pasie wschodnim lub zachodnim.
Skrzyżowanie ulic północnej jezdni ul. Akademickiej z ul. Korfantego będzie funkcjonowało na podobnych zasadach pierwszeństwa, lecz ze zmienionym układem wlotów dostosowanym do przebudowanego układu ulic. Jednocześnie będą prowadzone prace drogowe na ciągu pieszo–rowerowym wzdłuż ul. Akademickiej przy jednoczesnym zachowaniu ruchu pieszego i rowerowego.

Komunikacja publiczna wzdłuż ul. Akademickiej będzie odbywała się na podobnych zasadach z nowo wyznaczonymi przystankami autobusowymi.

Bardzo prosimy o stosowanie się do nowego, czasowego oznakowania, a za utrudnienia w ruchu przepraszamy