016Na rondzie Bernardyńskim zostały zakończone prace związane z wymianą torów tramwajowych na podkładach żelbetowych oraz prace związane z wykonaniem nowej podbudowy betonowej pod nawierzchnię drogową od strony ulicy Toruńskiej.


W tej chwili trwa proces tzw. „dojrzewania betonu". Ostatnim elementem do całkowitego zakończenia remontu na rondzie, będzie wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej na wykonanej podbudowie betonowej. Tym samym, zostanie przywrócony ruch na całej szerokości Ronda Bernardyńskiego, a dojazd do ronda z ulic Kujawskiej oraz Toruńskiej będzie się odbywał, jak przed remontem, dwoma pasami ruchu.
Planowany termin zakończenia prac to: 30 sierpnia.

Wszystkim dziękujemy za okazaną cierpliwość, podczas wykonywanego remontu.