Jedna z 32 tablic zmiennej treści - przy Moście Pomorskim na wysokości TescoNiemal w całym mieście trwają przygotowania do uruchomienia systemu ITS. Na listopad br. zaplanowano jego pierwsze testy.

Zaawansowanie robót związanych z systemem można ocenić już na ok. 60 procent. Pod ulicami i chodnikami zamontowane są wszystkie sieci teleinformacyjne. Stoi też znaczna część zaprojektowanych konstrukcji wsporczych do tablic informacyjnych oraz masztów i słupów sygnalizacji świetlnej.


Aktualnie natomiast trwa montaż tablic zmiennej treści, które docelowo będą informować kierowców o ewentualnych utrudnieniach i warunkach ruchu. Łącznie będzie ich 32, a kilkanaście już stoi, m.in. przy: Moście Pomorskim (dwie), Toruńskiej (na wysokości MWiK), Kruszwickiej, Szubińskiej (na wysokości Castoramy), Wojska Polskiego (przy Trasie Uniwersyteckiej i kolejna przy Szpitalu im. J. Biziela), Solskiego (na wysokości sklepu Kaufland), czy przy Planu 6-letniego (na wysokości ul. Sandomierskiej).


Na przystankach ruszył też montaż wysięgników pod tablice informacji pasażerskiej. Łącznie planujemy uruchomić w ramach projektu 180 takich tablic. Natomiast na ul. Szubińskiej stoi już pierwsza z 26 konstrukcji, na jakich montowane będą tablice informacji parkingowej.


Równolegle trwają roboty związane z podłączeniem do systemu kolejnych sygnalizacji świetlnych, montaż w jezdniach urządzeń pomiarowych, m.in. detektorów ruchu, oraz prace adaptacyjne pomieszczeń, w których swoją siedzibę będzie miało Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem. Zaraz po zakończeniu tych ostatnich planowane są pierwsze testy systemu. Ich termin wyznaczono jeszcze na listopad br.

 

Przypomnijmy, ze w ramach bydgoskiego systemu ITS przewiduje się wdrożenie czterech zintegrowanych podsystemów:

1. Podsystem sterowania ruchem z monitoringiem wizyjnym w skład, którego wchodzi m.in.:
- modernizacja ok. 45 istniejących sygnalizacji świetlnych oraz instalacja 7 nowych;
- system monitoringu wizyjnego zapewniający obsługę 90 kamer, w tym 40 kamer nadzoru wizyjnego CCTV i 50 kamer automatycznej rejestracji cech pojazdów;
- połączenia kablowe światłowodowe – ponad 30 km;
- centrum sterowania ruchem;

2. Podsystem zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową w skład, którego wchodzić będzie m.in.:
- wyposażenie 80 pociągów w radiowe nadajniki priorytetów;
- tablice dynamicznej informacji przystankowej - 180 szt.;
- automatyczne sterowanie rozjazdami - 3 szt.;
- dostosowanie (integracja) realizowanej w ramach odrębnego zadania centrali Dynamicznej informacji przystankowej z Systemem;
- zakup ok. 20 kiosków informacyjnych z funkcją biletomatu;

3. Podsystem informacji parkingowej w skład, którego wchodzić będzie m.in.:
- 101 parkomatów – już zrealizowane;
- wyposażenie 10 kontrolerów w urządzenia kontrolne;
- dostawa i montaż 26 tablic informacji parkingowej;
- wyposażenie biura Strefy Płatnego Parkowania;

4. Podsystem naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne w skład, którego wchodzić będzie m.in.:
- 32 tablic zmiennej treści typu VMS;
- instalacja 20 pętli systemowych zbierających dane o ruchu na odcinkach międzywęzłowych oraz 10 stacji meteorologii drogowej.

Obszar funkcjonalny ITS obejmie obszar ograniczony ulicami:
(od północy) Kamienna - Artyleryjska - Zygmunta Augusta
(od zachodu) Dworcowa - Królowej Jadwigi - Marszałka Focha - Kruszwicka - Szubińska
(od południa) Piękna - Solskiego - Wojska Polskiego
(od wschodu) Ujejskiego - Jana Pawła II - most Pomorski - Wyszyńskiego wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.