Przewężenie ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej, 1.12.2014 r.Dziś rano, 1.12.2014 r., został przywrócony ruch tramwajów i samochodów na wyremontowanym odcinku ul. Gdańskiej - od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej. Przypominamy, że w ramach inwestycji prowadzone są jeszcze prace brukarskie związane z odbudową nawierzchni chodników.

W związku z powyższym, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, jezdnia ul. Gdańskiej na ww. odcinku została przewężona do dwóch, wewnętrznych pasów ruchu. Zwężenie będzie obowiązywać tylko w trakcie realizowanych robót. Po ich zakończeniu, każdego dnia, wygrodzenia będą zdejmowane z jezdni i przesuwane do linii krawężników. 

Wprowadzona organizacja nie powoduje większych utrudnień. Ruch na ul. Gdańskiej odbywa się płynnie i jest na bieżąco monitorowany. 

Planowany termin zakończenia robót to: 15.12.2014 r.