strUprzejmie informujemy, że od dnia: 08.12.2014r (poniedziałek) zostanie częściowo przywrócona stała organizacja ruchu łącznie z nowymi elementami oznakowania, obejmująca swoim zakresem Stary Rynek i uliczki przyległe.

W zadaniu zostanie:
1. uzupełniona strefa zamieszkania, która będzie obowiązywała na ulicach: Przyrzecze, Jezuickiej, Mostowej na odcinku od ul. Grodzkiej do Starego Rynku, Batorego, Ku Młynom, Niedźwiedzia, Jana Kazimierza na odcinku od Długiej do ul. Magdzińskiego, Magdzińskiego, Starym Rynku, Krętej, Zaułek, Farnej, Malczewskiego oraz ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Mostowej;
2. przywrócony zostanie zakaz ruchu w godzinach: 11:00-17:00 oraz 20:00-07:00 na ul. Długiej od strony ul. Wierzbickiego – Wełniany Rynek, ul. Jana Kazimierza oraz od ul. Pod Blankami przy skrzyżowaniu z ul. Trybunalską;
3. z ul. Jezuickiej oraz ul. Przyrzecze niemożliwy będzie wyjazd w lewo w ul. Długą z wyjątkiem rowerów oraz pojazdów taxi i służb miejskich;
4. umożliwione będzie czasowo parkowanie pojazdów na ul. Jezuickiej na odcinku od ul. Niedźwiedzia do ul. Długiej, ul. Batorego oraz ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Mostowej;
5. wprowadzony ruch jednokierunkowy na obu odcinkach ulicy Zaułek w kierunku od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale oraz od ul. Jana Kazimierza do ul. Batorego;
6. podtrzymana strefa zamieszkania oraz wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Pod Blankami na odcinku od ul. Trybunalskiej do ul. Długiej.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych). Ponadto przypominamy, że w dalszym ciągu Stary Rynek wraz z przyległymi uliczkami jest objęty Strefą Płatnego Parkowania Podstrefa „A", funkcjonującą zgodnie z Regulaminem SPP w Bydgoszczy.