lowickaUprzejmie informujemy, że 11.12.2014r. udrożniony zostanie prawoskręt z ul. Fordońskiej (jezdnia południowa) w ul. Łowicką oraz rozpoczną się prace związane z przełożeniem chodnika wzdłuż północnej jezdni ul. Fordońskiej oraz prace polegające na likwidacji lewoskrętu (układ docelowy) z ul. Fordońskiej w ul. Łowicką.
W związku z tym, na jezdni północnej ul. Fordońskiej wprowadzone zostanie zawężenie obustronne, a prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h, ruch nadal będzie prowadzony dwoma pasami.