Koparki i wywrotki na budowie NowokieleckiejRozpoczęły się już prace ziemne przy budowie ul. Nowokieleckiej. W pierwszej kolejności wykonana będzie kanalizacja deszczowa. Nowa ulica ma być gotowa z początkiem lata.

Na początku stycznia w obrębie inwestycji wycięto większość drzewa i krzewów kolidujących z nową inwestycją. Teraz trwają prace ziemne. Ruszyły roboty przy niwelacji terenu oraz wykopach pod kanalizację deszczową. Prace są prowadzone na całym odcinku od Chemicznej do Nowotoruńskiej. W związku z tą inwestycją nieprzejezdny jest między Mokrą i Nowotoruńską.

Budowa ul. Nowokieleckiej potrwa, według harmonogramu, do końca czerwca. Ulica połączy Chemiczną na Kapuściskach z ul. Nowotoruńską, i zapewni mieszkańcom górnego tarasu miasta wygodne połączenie z ul. Fordońską (przez ul. Sporną oraz most Żeglugi Bydgoskiej).

Zadanie realizuje firma Eurovia. W grudniu przejęła ona plac budowy. W ramach całego zadania roboty drogowe będą prowadzone na: ul. Smoleńskiej, Kieleckiej, Nowotoruńskiej, Chemicznej i ul. Nowokieleckiej. Inwestycja zakłada wykonanie nowych nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji istniejących, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z wiatami. Zaplanowano również działania związane z odwodnieniem, a także budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Nowotoruńską. Dodatkowo przebudowane zostanie uzbrojenie podziemne kolidujące z nowoprojektowaną infrastrukturą. Całkowity koszt inwestycji to: 7,89 mln zł.

Warto wiedzieć
Ulica Nowokielecka przecina dawne pola irygacyjne. Była to pierwsza oczyszczalnia ścieków w Bydgoszczy, która funkcjonowała od końca XIX wieku. Pola irygacyjne w używano do 2002 roku, kiedy to zbudowano oczyszczalnię „Kapuściska".