Na Błoniu, w ramach budżetu obywatelskiego, kończy się budowa parkingu przy ul. Waryńskiego.Na Błoniu, w ramach budżetu obywatelskiego, kończy się budowa parkingu przy ul. Waryńskiego. Mieszkańcy zyskają 49 dodatkowych miejsc postojowych.

Budowa stanowisk parkingowych to, obok remontu chodników i tworzenia nowych miejsc rekreacji, jeden z najczęściej wskazywanych postulatów do budżetu obywatelskiego.

Na Błoniu realizowany jest wniosek mieszkańców związany z budową dodatkowego parkingu na ul. Waryńskiego - 49 stanowisk, w tym trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych, prostopadłych do osi jezdni, po jej południowej stronie. Prace budowlane zbliżają się tu już ku końcowi. Wykonano podbudowę, ustawiono krawężniki, ułożono nawierzchnię. Aktualnie trwa zagospodarowywanie i porządkowanie przyległych terenów zielonych. Planowo inwestycja miała potrwać do połowy lutego br., ale dzięki sprzyjającej pogodzie najprawdopodobniej zakończy się jeszcze w styczniu.

Zadanie jest finansowane w ramach programu „5 na 6", który stanowi część budżetu obywatelskiego realizowanego w Bydgoszczy. W tym programie jest do podziału - na różne przedsięwzięcia - 5 milionów złotych. Decyzję o tym, jakie inwestycje będą realizowane na poszczególnych osiedlach, podejmują bydgoszczanie w ramach głosowania.