Rondo Wielkopolskie, 01.2015 r.Informujemy, że dziś wieczorem, 05.02.2015 r., zostanie włączona sygnalizacja świetlna na rondzie Wielkopolskim. Nowa organizacja ruchu w tym miejscu poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg. Usprawni też jazdę po obszarze objętym działaniem systemu ITS.

Rondo Wielkopolskie będzie kolejnym po rondzie Kujawskim bydgoskim skrzyżowaniem z wyspą centralną z nową sygnalizację świetlną. Zamontowane na nim urządzenia wykorzystują nowoczesną i energooszczędną technologię LED oraz zasilanie niskonapięciowe 42V.

Instalacja stanowi też element wdrażanego systemu ITS. Dzięki temu jednostka sterująca ruchem będzie mogła dynamicznie korygować układ faz oraz długości wyświetlanych sygnałów na poszczególnych wlotach ronda, np. w zależności od występujących natężeń na tym obiekcie lub sytuacji ruchowej na sąsiednich skrzyżowaniach. Zasada ta działała również odwrotnie – w zależności od warunków ruchu na rondzie Wielkopolskim będzie możliwość stosownej reakcji na pozostałych pobliskich sygnalizacjach świetlnych w obszarze funkcjonowania bydgoskiego ITS-u.

Montaż nowej sygnalizacji świetlnej jest kolejnym elementem modernizacji ronda Wielkopolskiego. W 2013 roku, kosztem ok. 780 tys. złotych, przebudowano okalające go chodniki i dobudowano ścieżki rowerowe w ramach budowy tras rowerowych wzdłuż ul. Ogińskiego i Sułkowskiego.

Warto wiedzieć:
Sygnalizacja świetlna na rondzie Wielkopolskim jest jedną z siedmiu nowych, jakie powstały w ramach realizacji systemu ITS. Pozostałe wybudowano na dwóch innych rondach: Kujawskim i Jagiellonów, na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ul. Leszczyńskiego oraz ul. Solskiego z ul. Skorupki. Ostatnie dwie zamontowano na przejściach dla pieszych: przez al. Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Fordońskim a rondem Skrzetuskim) oraz na ul. Jagiellońskiej (na wysokości ul. Wyczółkowskiego). W ramach całego systemu ITS na terenie miasta, w roku 2014 poddano 45 już istniejących sygnalizacji, co razem z nowo wybudowanymi daje łączną liczbę 52 sygnalizacji świetlnych. Jak duża jest to skala przedsięwzięcia finansowego i logistycznego można sobie wyobrazić w porównaniu do dotychczasowych działań ZDMiKP w tym zakresie, tj. przebudowy lub modernizacji zwykle 2-3 sygnalizacji świetlnych rocznie.