Stary Rynek - schemat stanowisk do parkowaniaZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 11.03.2015 r. wprowadzane będą zmiany w obowiązującej stałej organizacji ruchu na ulicach wokół Starego Rynku.

W związku z powyższym:

1. Na ul. Jezuickiej (na odcinku od ul. Niedźwiedzia do ul. Farnej) liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych zostanie ograniczona z czterech do dwóch stanowisk postojowych;

2. Na ul. Jezuickiej (na odcinku od ul. Niedźwiedzia do ul. Długiej) zostanie usunięty ogólnodostępny postój dla pojazdów. Zostaną wyznaczone dwa stanowiska parkingowe obowiązujące w godzinach 7-11 oraz 17-20 (do 30 minut) dla pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku oraz dla pojazdów mieszkańców ul. Jezuickiej;

3. Na ul. Batorego zostanie usunięty ogólnodostępny parking dla pojazdów. Zostaną wyznaczone dwa stanowiska parkingowe obowiązujące w godzinach 7 -11 oraz 17-20 (do 30 minut) dla pojazdów zaopatrzenia (przeniesione) na czas załadunku i wyładunku oraz pojazdów mieszkańców ul. Batorego;

4. Na ul. Jana Kazimierza (na odcinku od ul. Długiej do ul. Pod Blankami) zostanie wydłużony czas postoju pojazdu z 15 minut do 30 minut;

5. Na ul. Podwale zostanie wydłużony czas postoju pojazdu z 15 minut do 30 minut;

6. Na ul. Jana Kazimierza (na odcinku od ul. Długiej do ul. Zaułek) zostanie umożliwiony jedynie postój nocny pojazdów TAXI w godzinach 20 – 6;

7. Na ul. Pod Blankami zostaną wprowadzone trzy stanowiska parkingowe obowiązujące w godzinach 7-11 oraz 17-20 (do 30 minut) dla pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku oraz pojazdów mieszkańców ul. Pod Blankami;

8. Na ul. Magdzińskiego zostanie usunięty ogólnodostępny parking dla pojazdów. Zostanie podtrzymany nocny postój pojazdów TAXI w godzinach 20–6. Ponadto zostanie wyznaczone jedno stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dwa stanowiska parkingowe obowiązujące w godzinach 7-11 oraz 17-20 (do 30 minut) dla pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku oraz pojazdów mieszkańców ul. Magdzińskiego;

9. Na wschodniej pierzei Starego Rynku postój TAXI będzie obowiązywał w godzinach 20 - 6;

10. Na ul. Farnej zostanie ograniczona liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych z trzech miejsc parkingowych do dwóch;

11. Na ul. Niedźwiedzia dwa stanowiska parkingowe obowiązujące w godzinach 7-11 oraz 17-20 (do 30 minut) będą obowiązywały dla pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku, pojazdów mieszkańców ul. Niedźwiedzia oraz gości hotelowych na czas załadunku i wyładunku bagaży;

12. Na ul. Długiej przy posesji nr 5 zostanie wyznaczone jedno stanowisko dla pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku;

13. Na ul. Krętej wprowadzamy jedno stanowisko parkingowe obowiązujące w godzinach 7-11 oraz 17-20 (do 30 minut), które będzie obowiązywało dla pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku;

14. Obecne stanowiska na Starym Rynku obowiązujące w godzinach 7-11 oraz 17-20 będą obowiązywały (w tych samych godzinach, ale do 30 minut) dla pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku oraz pojazdów mieszkańców Starego Rynku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Schemat 9.03.2015.pdf)POGLĄDOWY PLAN STANOWISK DO PARKOWANIA[ ]599 kB