Węzeł Zachodni, plan sytuacyjnyInformujemy o planowanych, dodatkowych utrudnieniach w ruchu, które pojawią się w rejonie Węzła Zachodniego od dnia. 23.03.2015 r.

1. Na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Bronikowskiego wprowadzona zostanie wahadłowa sygnalizacja świetlna. W rejonie tym będą prowadzone prace związane z przebudową konstrukcji nawierzchni połowy jezdni (północna połówka jezdni)

Utrudnienia potrwają do czasu zakończenia przebudowy drugiej połówki jezdni w maju br.

2. Na prawoskręcie ul. Grunwaldzkiej (od strony Szczecina, przed rondem Maczka i skrętem w stronę centrum) zostaną wprowadzone miejscowe zamknięcia skrajnego pasa ruchu, ze względu na konieczność prowadzenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie głębokich wykopów związanych z przebudową dwóch komór podziemnej części skanalizowanej Strugi Flis.

Równolegle planowane jest zamknięcie chodnika (zaznaczone na żółto), który przebiega nad podlegającymi przebudowie komorami. Ruch pieszych prowadzony będzie po północnej stronie ronda oraz wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

Utrudnienia na jezdni potrwają do końca kwietnia br.