Uwaga! Zmiana organizacji w związku z budową linii tramwajowej do FordonuInformujemy, że w dniach od 19.03.2015 r. do 24.04.2015 r. będą wprowadzane kolejne etapy czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich. Zmiany te będą wynikać z planowanych robót przy budowie linii tramwajowej do Fordonu.

Etap 2 (19.03.2015 – 28.03.2015) – na tym etapie południowy odcinek ul. Wyzwolenia, pomiędzy ul. GOPR a ul. Orląt Lwowskich, zostanie połączony małym rondem z ul. Orląt Lwowskich umożliwiając dojazd do ul. Pelplińskiej. Z ul. Pelplińskiej będzie możliwy dojazd jedynie do ul. Wyzwolenia w kierunku ul. GOPR. Bez zmian w oznakowaniu pozostaje połączenie ul. Władysława Andersa z Wyzwolenia (kierunek północny, np. do ul. Derdowskiego), przez niedawno wybudowany odcinek ul. Orląt Lwowskich oraz w kierunku przeciwnym.

Etap 3 (29.03.2015 – 12.04.2015) - na tym etapie południowy odcinek ul. Wyzwolenia, pomiędzy ul. GOPR a ul. Orląt Lwowskich, w dalszym ciągu pozostaje połączony małym rondem z ul. Orląt Lwowskich umożliwiając dojazd do ul. Pelplińskiej. Z ul. Pelplińskiej będzie możliwy dojazd jedynie do ul. Wyzwolenia w kierunku ul. GOPR. W dalszym ciągu pozostaje połączenie ul. Władysława Andersa z Wyzwolenia (kierunek północny, np. do ul. Derdowskiego), przez niedawno wybudowany odcinek ul. Orląt Lwowskich oraz w kierunku przeciwnym, jednakże na połączeniu ul. Orląt Lwowskich i ul. Wyzwolenia tymczasowa jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, na którym sygnalizacja świetlna będzie sterować ruchem kołowym.
W etapie trzecim zostaną również prowadzone prace na ul. Wyzwolenia, na wlocie ulicy Hallera prowadzącym do posesji nr 2 oraz dodatkowo zostanie uniemożliwiony wjazd na jezdnię i parking obsługujące blok przy ul. Wyzwolenia 79.

Etap 4 (13.04.2015 – 24.04.2015) – w etapie czwartym na małym rondzie na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich i ul. Wyzwolenia zostaną otwarte wszystkie relacje skrętne poza możliwością wjazdu z ul. Orląt Lwowskich (jadąc od ul. Andersa) w ul. Wyzwolenia (w kierunku ul. Derdowskiego). Zakaz ten nie będzie dotyczyć tylko pojazdów komunikacji publicznej.
Jednocześnie informujemy, że na tym etapie będą prowadzone prace zawężające jezdnie do jednego pasa ruchu. Dotyczy to ul. Orląt Lwowskich (zaplanowane są roboty na dojeździe do małego ronda – jadąc od ul. Andersa po stronie północnej) oraz ul. Wyzwolenia (zaplanowane są roboty na dojeździe do małego ronda po stronie wschodniej ulicy).
W etapie czwartym będą również prowadzone prace na ul. Wyzwolenia na wlocie ulicy Hallera prowadzącym do posesji nr 2.