1
16 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, wprowadzająca w projekt pn.: „Widoczni – Bezpieczni w Bydgoszczy", na którego realizację Miasto Bydgoszcz otrzymało dofinansowanie z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej". Wysokość dofinansowania Projektu wynosi 100 000,00 zł.

Prowadzone w ramach projektu: „Widoczni – Bezpieczni w Bydgoszczy" programy (link), skierowane są do różnych grup wiekowych i mają na celu zmianę zachowań społecznych oraz uświadomienie uczestnikom Projektu, iż stosowanie odblasków przyczyni się zarówno do podniesienia bezpieczeństwa osób je noszących, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego. W celu zaprezentowania uczestnikom Projektu konieczności noszenia elementów odblaskowych, wszystkim zostanie zaprezentowana, finansowana w ramach Projektu tzw. „Magiczna tuba", której pomysłodawcą jest lider grupy „Sławek & Przyjaciele". „Magiczna tuba" obrazuje, widoczność na drodze osób poruszających się z elementem odblaskowym i bez takiego elementu. Projekt zakłada, iż wszyscy jego uczestnicy zostaną wyposażeni w gadżety odblaskowe, finansowane w ramach Projektu. Natomiast prezentowana podczas szkoleń „Magiczna tuba" zostanie pozostawiona w placówkach edukacyjnych (szkołach, przedszkolach) zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy.

Partnerzy Projektu:
1) Urząd Miasta Bydgoszczy,
2) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
3) Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy,
4) Straż Miejska w Bydgoszczy,
5) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
6) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
7) Nieformalna grupa „Sławek & Przyjaciele",
8) Fundacja Maltańska Służba Medyczna,
9) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski,
10) Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
11) Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
12) Euroznak S.C. T. Byczek, M. Kończewski, P. Prętki,
13) Erplast Sp. z o.o.,
14) P.H.U. Kapral-Car Marcin Kasprzak,
15) Galeria Pomorska w Bydgoszczy,
16) TVP Bydgoszcz,
17) Gazeta Wyborcza,
18) Radio Eska,
19) Klub Sportowy Łuczniczka,
20) Klub Sportowy „BASKET 25",
21) Klub Sportowy KS Pałac Bydgoszcz.
Pomoc przy realizacji Projektu zaoferowali także: Polski Czerwony Krzyż Grupa Ratownictwa oraz Klub Sportowy „Gwiazda". Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Bydgoszczy do końca 2015 roku.
Autorem aplikacji i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

234