Z informacji uzyskanych od firmy STRABAG Sp. z o.o. - wykonawcy prac polegających na rozbudowie zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawska, Wojska Polskiego, Słowiańska dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady" w Bydgoszczy, uprzejmie informujemy, że w dniu 05 czerwca 2015 roku rozpoczną się kolejne etapy prac budowlanych w rejonie ul. Wojska Polskiego, ul. Słowiańskiej i ul. Kujawskiej.

W związku z tym, na ul. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Słowiańską nastąpią zmiany. Dojazd do ul. Słowiańskiej będzie zapewniony nową jezdnią wzdłuż marketu Lidl. Natomiast dojazd do parkingu marketu Lidl i jego zaplecza będzie poprowadzony przez tymczasowy zjazd z ul. Wojska Polskiego i z ul. Słowiańskiej.
W obrębie prowadzonych prac drogowych należy spodziewać się utrudnień w ruchu kołowym i pieszym spowodowanych przebudową istniejących chodników i jezdni do kształtu docelowego. Ruch pieszych będzie miejscowo kierowany na wygrodzone przejścia tymczasowe.
Nastąpią również zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Kujawskiej. Kolejny etap prac zakłada rozbiórkę jej części od ul. Kujawskiej do obecnego dojazdu do siedziby TVP. Ruch pojazdów docelowych zostanie skierowany na nową jezdnię, natomiast pieszy na nowe chodniki i tymczasowe dojścia. Na pozostałym odcinku ul. Karpackiej kontynuowane będą wcześniej rozpoczęte prace.

Za utrudnienia w ruchu bardzo przepraszamy