Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM Rektora UTP" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Trasie Uniwersyteckiej oraz w obrębie skrzyżowań Moniuszki-Sieńki-Ogińskiego, Jagiellońska-Ogińskiego i Wojska Polskiego-Trasa Uniwersytecka.
W dniu 20 czerwca br. od godz. 11.30 zostanie zamknięta dla ruchu kołowe-go Trasa Uniwersytecka. Start Biegu rozpocznie się o godz. 12.00, zakończenie biegu zaplanowano na godz. 13.30. Przywracanie ruchu będzie następowało po przebiegnięciu ostatnich zawodników.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do cza-sowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu. Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.