karta parkingowa nowa priv awers

Przypominamy, że zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym z dniem 30.06.2015 r. upływa termin ważność starych Kart parkingowych, tj. wydanych przed 1 lipca 2014 r., uprawniających wraz z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej do bezpłatnego parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy.
W związku z powyższym od 1 lipca 2015 r. można bezpłatnie parkować w Strefie tylko na podstawie nowej Karty Parkingowej i ważnego identyfikatora osoby niepełnosprawnej wydanego przez ZDMiKP.
Zgodnie z Regulaminem SPP identyfikator może uzyskać osoba posiadająca kartę parkingową wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10N, wydanego przez zespół d.s. orzekania o niepełnosprawności, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, której prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź będąca użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur uzyskania identyfikatora osoby niepełnosprawnej są dostępne tutaj.