Od 30.06. przywróciliśmy ruch samochodów na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Planu 6 letniego.

W obrębie skrzyżowania będą prowadzone jedynie roboty wykończeniowe, które nie będą wprowadzały utrudnień w ruchu kołowym. Tym samym termin zakończenia prac przy remoncie torowiska na skrzyżowaniu planowany na połowę lipca skróciliśmy o dwa tygodnie.
W chwili obecnej służby utrzymaniowe prowadzą prace związane z remontem torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Pl. 6 letniego do ul. Łukasiewicza, którego termin zakończenia zaplanowano na 31.07.2015 roku .