Uprzejmie informujemy, że ze względu na dodatkowe prace związane z przebudową sieci energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, jak również na wystąpienie niemożliwych do przewidzenia wcześniej warunków gruntowo-wodnych, prace związane z budową ul. Nowokieleckiej zostały przedłużone do 31-08-2015r.


Obecnie roboty drogowe koncentrują się na ul. Nowotoruńskiej. Wykonywana jest podbudowa tłuczniowa. W drugim tygodniu lipca będą realizowane pozostałe prace bitumiczne. Ulicę wykonawca prac planuje udostępnić do ruchu kołowego na początku sierpnia b.r. W ciągu ulicy Chemicznej prace budowlane zostały zakończone. Odcinek udostępniono do ruchu. Obecnie trwają jeszcze prace na ulicy Nowokieleckiej, gdzie na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Mokrej wykonano wszystkie prace nawierzchniowe za wyjątkiem warstwy ścieralnej. W ciągu ulicy Kieleckiej, na odcinku od ul.Smoleńskiej do ul. Nowotoruńskiej, wykonywane są prace ziemne, przezbrojeniowe oraz konstrukcyjne murów oporowych.


Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.