Nowe nawierzchnie

W ostatnim tygodniu lipca rozpoczniemy kolejne remonty bydgoskich ulic. Prace będziemy prowadzili na: Fordońskiej, Szubińskiej i Bełzy.

Wymiana nawierzchni na nowe, na ulicy Fordońskiej obejmie odcinki: od ul. Wyścigowej do ul. Fabrycznej, od ul. Łęczyckiej do ul. Gajowej oraz od ul. Gajowej do mostu Kazimierza Wielkiego. Na 29 lipca wykonawca remontów zaplanował demontaż starych krawężników. Frezowanie nawierzchni rozpocznie w nocy z 03 na 04 sierpnia.

Na ul. Szubińskiej prace będą prowadzone na odcinkach: od placu Poznańskiego do ul. Połtyna, od ul. Broniewskiego do ul. Ks. Schulza oraz od ul. Ks. Schulza do ul. Żwirki i Wigury. Rozpoczną się we wtorek 28 lipca. Podobnie jak w przypadku remontu ulicy Fordońskiej, wykonawca rozpocznie roboty drogowe od rozbiórki krawężników. Frezowanie nawierzchni zaplanował w późnych godzinach wieczornych z 05 na 06 sierpnia. Remont zatoki autobusowej rozpocznie 04 sierpnia.

Na ul. Bełzy wymiana nawierzchni obejmie odcinek od ul. Spokojnej do ul. Wojska Polskiego. Prace ruszą 29 lipca, a frezowanie nawierzchni w nocy z 06 na 07 sierpnia.

Remonty na wszystkich ulicach obejmują sfrezowanie starych nawierzchni, ustawienie nowych krawężników, wykonanie bitumicznej warstwy profilowej i ścieralnej (SMA) oraz regulację wpustów do kanalizy deszczowej i studni. Po wykonaniu nowych nawierzchni zostanie wymalowane grubowarstwowe oznakowanie poziome. Główne prace drogowe będą prowadzone w godzinach wieczornych, tak żeby mimo wakacji powodować, jak najmniejsze utrudnienia w ruchu. Zaplanowany termin zakończenia prac to przełom sierpnia i września.