Prace na ul. Wyzwolenia

W I etapie prac (od 05.08.2015r.) nastąpi całkowite zamknięcie jezdni ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Piastowej do ul. Rynek. Dojazd do ul. Wyzwolenia prowadzony będzie ul. Ametystową, Kasztelańską oraz Andersa. W obszarze Starego Fordonu nastąpi zmiana organizacji w ruchu umożliwiająca dojazd właścicieli do posesji.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę w organizacji ruchu polegającą na odwróceniu kierunków ruchu w rejonie ulic przyległych do zamkniętego fragmentu ul. Wyzwolenia.

Planowany termin zakóńczenia robót drogowych to: 01.10.2015r.

Prace drogowe na ulicy Wyzwolenia spowodują również zmiany w komunikacji miejskiej.
W nocy z dnia: 04 na 05.08.2015 r. wprowadzone zostaną czasowe zmiany tras linii autobusowych nr 65, 75, 81 i 33N. Autobusy linii nr 65 kierowane dotychczas do Starego Fordonu - będą kursowały na trasie skróconej do przystanku Fordon Rynek. Autobusy linii nr 65 realizujące kursy na wydłużonej trasie do Mariampola - będą w obu kierunkach kursowały trasą czasowo zmienioną przez ul. Ametystową, Kasztelańską i Andersa z pominięciem przystanków Fordon Rynek oraz w ciągu ul. Wyzwolenia. Autobusy linii nr 75 będą w obu kierunkach kursowały trasą czasowo zmienioną przez ul. Kasztelańską i Ametystową z pominięciem wjazdu w ul. Wyzwolenia i Fordon Rynek. Autobusy linii nr 81 i 33N będą w obu kierunkach kursowały trasą czasowo zmienioną przez ul. Andersa, Kasztelańską i Ametystową z pominięciem wjazdu w ul. Wyzwolenia na odcinku Andersa - Fordon Rynek.

Całkowicie zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:

  • Fordon Rynek (kier. Mariampol),
  • pętla Stary Fordon,
  • Wyzwolenia / Swobodna,
  • Wyzwolenia / Andersa (kier. Fordon Rynek).

Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki zastępcze:

  • Rondo Buxakowskiego (w obu kierunkach),
  • Kasztelańska / Andersa (w kier. centrum).

W związku z powyższym wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy w/w linii.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy