Wszystkich Świętych

Uprzejmie informujemy, że od: 30.10.2015 roku do: 02.11.2015 roku w rejonach nekropolii będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu.

Zaplanowane zmiany:

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej:

 • ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska),
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej),
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Jaskółczej:

 • ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury, a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską - dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej),
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską, a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury - dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Chojnickiej:

 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Toruńskiej:

 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Wiślanej:

Etap I

 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej na całej długości, po stronie północnej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Skandynawskiej),
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska),
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka),
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Więcka ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 30.10.2015 roku od godz. 22:00 do: 31.10.2015 roku do godz. 24:00.
od: 01.11.2015 roku od godz. 18:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Etap II

 • wprowadzenie bus-pasa na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa – skrajny pas ruchu, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną),
 • wprowadzenie pasa dla pojazdów jadących w stronę cmentarza przy ul. Wiślanej (jezdnia południowa – wewnętrzny pas ruchu, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną),
 • wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 01.11.2015 roku od godz. 0:00 do godz. 18:00.

Cmentarz przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo:

Etap I

 • utrzymanie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej,
 • czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta,
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po obu stronach jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" (po obu stronach jezdni) na drodze wzdłuż bocznicy kolejowej (wzdłuż północnego wygrodzenia cmentarza),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od łącznika przy cmentarzu do wjazdu na tymczasowe parkingi),
 • wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od łącznika przy cmentarzu do wjazdu do PESY,
 • wyznaczenie tymczasowego parkingu w okolicy północnej bramy cmentarza,
 • wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 30.10.2015 roku od godz. 22:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Etap II

 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-droga wzdłuż bocznicy kolejowej),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu do cmentarza, po stronie wschodniej od wjazdu do cmentarza do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej),
 • wprowadzenie: „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu do cmentarza),
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od wjazdu do cmentarza do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej po stronie zachodniej),
 • wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 22:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Szczegółowe mapki z organizacją ruchu przy nekropoliach oraz proponowanym objazdem ulicy Fordońskiej w kierunku do Fordonu znajdują się niżej w załacznikach PDF.

UWAGA! Przejście dla pieszych przez tory kolejowe, pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo podobnie, jak w latach ubiegłych nie będzie możliwe!

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie opisanych cmentarzy.

KOMUNIKACJA MIEJSKA:

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-komunikacja/3023-komunikacja-miejska-na-wszystkich-swietych-2015