Oznakowanie poziome
Minęły dwa tygodnie od ułożenia warstwy ścieralnej na Węźle Zachodnim w związku z tym, w piątek 23.10. rozpoczęliśmy odbiór tzw. "trasowania oznakowania poziomego".

Oznacza to, że już od jutra tj. 24.10. wykonawca rozpocznie realizację oznakowania poziomego. Oznakowanie zostanie wykonane w technice malowania grubowarstwowego, odblaskowego, masami chemoutwardzalnymi z dodatkiem mikrokulek odblaskowych. Termin zakończenia prac został zaplanowany na drugą połowę przyszłego tygodnia, jednak jego dotrzymanie jest uzależnione od warunków pogodowych, szczególnie opadów deszczu. Przypomnijmy, że do tej pory w celu zminimalizowania trudności związanych z budową Węzła Zachodniego prace drogowe były prowadzone w późnych godzinach wieczornych. Szczególnie te związane z frezowaniem starej nawierzchni bitumicznej i układaniem nowych warstw masy SMA. Pozwoliło to wykonawcy na prowadzenie robót na całej szerokości jezdni.