Etap II Glinki

W drugim etapie realizacji inwestycji od: 03.11.2015r. nastąpi całkowite zamknięcie ulicy w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej i ul. Glinki .

Roboty będą polegały na wykonaniu nowego fragmentu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustów ulicznych. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów. W związku z powyższym wprowadzony zostanie objazd transportu komunikacji publicznej od ul. Glinki – ul. Białogardzka – ul. Szpitalna - Al. Wojska Polskiego - Zachem – BPPT – ul. Bydgoskich Przemysłowców do ul. Glinki .

Szczegóły pod adresem: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-komunikacja/3072-czasowe-zmiany-tras-linii-53-i-68-w-rejonie-glinek-od-03-11-2015-r