Glinki
Od 24 grudnia ulica Glinki jest przejezdna. Mimo to, prace nie zostały jeszcze zakończone. W trakcie prowadzonych robót przy odbudowie jezdni, stwierdziliśmy, że wykonawca prac wyłoniony w drodze przetargu, nie wykonał ich zgodnie z projektem i nie zastosował się do poleceń nadzoru. Nie zadeklarował także naprawy wskazanych przez naszych inspektorów usterek. W związku z tym, podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą. W możliwie, jak najkrótszym czasie, wyłonimy nowego wykonawcę, który dokończy prace bitumiczne zgodnie ze sztuką inżynierską i projektem. Do tego czasu, żeby nie utrudniać poruszania się po ulicy, wprowadziliśmy tymczasową organizację ruchu.