Wyłożenie do wiadomości publicznej
W ramach wyłożenia koncepcji do wiadomości publicznej - zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i zajęcia stanowiska w tematach:
Rozbudowa trasy wschód-zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego oraz Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu ETAP I.

Szczegóły koncepcji znajdują się pod adresami:
http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/42-inne/3294-rozbudowa-trasy-wschod-zachod-na-odcinku-od-wezla-zachodniego-do-wezla-wschodniego

http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/42-inne/3295-rewitalizacja-spoleczno-gospodarcza-starego-fordonu-etap-i