Budowa kanalizacji deszczowej
18.07.2016r. rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Wąbrzeskiej.

Jest to pierwszy etap robót związany z przebudową ulicy. Prace będą prowadzone na odcinku ul. Wąbrzeskiej od ul. Dobrzyńskiej do ul. Dalekiej. Ulica będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Dopuszczony będzie jedynie ruch lokalny.
Zakończenie wszystkich robót związanych z przebudową ulicy zaplanowany jest na 15.12.2016r.

Budowa ulicy Wąbrzeskiej poprawi obsługę komunikacyjną dzięki bezpośredniemu dostępowi do ulicy Jana Pawła II. Zadanie jest realizowane w trybie: „zaprojektuj i wybuduj". Nowa droga kosztować będzie 1,9 mln zł i objęta zostanie 7-letnią gwarancją. Dzięki budowie chodnika wzdłuż jezdni ulicy Wąbrzeskiej zostanie odseparowany ruch pieszych od samochodowego. Przebudowana ulica stworzy podstawę do dalszej rozbudowy układu dróg w opisanej części miasta.

Za utrudnienia w ruchu związane z budową przepraszamy.