Program utwardzania dróg gruntowych
Na 21 lipca zostało zaplanowane przekazanie terenu budowy ul. Ptasiej w ramach: "Programu utwardzania dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy".


W ramach budowy ulicy Ptasiej zostaną wykonane następujące prace:
• pieszo-jezdnia z kostki betonowej o szer. 5,50 m,
• zjazdy do posesji wraz z dojściami do nich,
• wyniesione skrzyżowania,
• nasadzenia zieleni,
• kanalizacja deszczowa,
• oświetlenie uliczne,
• przebudowana zostanie sieć i przyłącza gazowe.

Łączna długość przebudowywanego odcinka to: 513 mb. Prace będą kosztowały: 1,65 mln. PLN i potrwają około cztery miesięce.