Utwardzanie ulic gruntowych
26 lipca przekazujemy plac budowy pod kolejne ulice. Rozpocznie się przebudowa ulic Siedleckiej i Świekatowskiej.

Główne prace związane z wykonaniem jezdni zakończą się w tym roku. Siedlecka zostanie utwardzona od ulicy Pileckiego do ulicy Karolewskiej. Dodatkowo w ramach zadania zaplanowaliśmy budowę odcinka ulicy Świekatowskiej od ulicy Nad Torem do ulicy Siedleckiej. W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Nad Torem-Świekatowska-Orlicza. Jezdnia ulicy Świekatowskiej będzie wykonana z betonu asfaltowego. Nawierzchnia ulicy Siedleckiej będzie ułożona z kostki betonowej. Przy ulicach zaprojektowano chodniki, zjazdy oraz duży parking na wysokości ul. Buszkowskiej. Na ulicy Siedleckiej zostaną ułożone progi zwalniające. W celu uspokojenia ruchu wyniesione wyżej zostanie skrzyżowanie. Prace budowlane zakończą się w maju przyszłego roku. Jednak jeszcze w tym roku zakończą się podstawowe prace przy jezdniach i chodnikach.
Koszt inwestycji to: 4,2 mln zł. Gwarancja na wykonane prace obejmie osiem lat. Zleciliśmy także przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej, niezbędne do przebudowy północnego odcinka ul. Siedleckiej. Pozwoli to zlecić zadanie do realizacji w trybie: „zaprojektuj i wybuduj". Realizacja odcinka planowana jest na lata 2017-18.
Inwestycja w liczbach:

  • jezdnia z kostki betonowej o szerokości 6 m,
  • chodniki,
  • zjazdy do posesji wraz z dojściami do nich,
  • wyniesione skrzyżowanie,
  • zieleń,
  • kanalizacja deszczowa,
  • oświetlenie uliczne,
  • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
  • sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Orlicza, Nad Torem i Świekatowska,
  • łączna długość przebudowywanego odcinka to: 1370 mb.