Montaż słupów oświetlenia
Na ul. Chodkiewicza rozpoczął się montaż słupów trakcyjnych i oświetlenia. Kontynuowana jest przebudowa ulicy. Cześć jezdni bliżej ulicy Sułkowskiego została udostępniona dla ruchu.

Trwają prace przy wykonaniu chodników na odcinku ulic: Jastrzębia-Wyszyńskiego. Ekipy budowlane układają dolne warstwy konstrukcyjne ulicy między firmą Orange i ulicą Joachima Lelewela. Pomiędzy ulicą Lelewela i pętlą tramwajową układane jest nowe torowisko. Prowadzone są roboty drogowe na odcinku między pętlą, a ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekipy monterów rozpoczęły ustawianie słupów trakcyjnych. Wszystkie prace mają się zakończyć do listopada.
Szerokość jezdni po przebudowie będzie wynosiła 6 metrów. Wzdłuż ulicy rowerzyści pojadą ścieżkę rowerową. Powstanie ponad 50 miejsc parkingowych. Inwestycja kosztuje około 21,6 mln zł.