Utrudnienia w ruchu
Informujemy, że na czas trwania imprez pn.: „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" (Stary Rynek) i „Wielka Wioślarska o Puchar Brdy" (Rybi Rynek i ul. Stary Port przy Poczcie Głównej) zaplanowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zmiany będą wprowadzane etapami.

Zakres i czas wprowadzania poszczególnych zmian:

Etap I
na Rybim Rynku zostanie zlikwidowana możliwość zaparkowania pojazdu na miejscach ogólnodostępnych i zastrzeżonych.

Obowiązuje:
- w dniach od 22-09-2016 r. od godz. 18.00 do 24-09-2016 r. do godz. 21.00

Etap II
Rybi Rynek zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Tabliczki wskażą upoważnionych do wjazdu i postoju na Rybim Rynku.

Obowiązuje:
- w dniach od 23-09-2016 r. od godz. 04.00 do 24-09-2016 r. do godz. 21.00

Etap III
Na Starym Rynku, ul. Krętej, ul. Jana Kazimierza, ul. Grodzkiej, ul. Stary Port i ul. Pocztowej zostanie zlikwidowana możliwość zaparkowania pojazdu na miejscach ogólnodostępnych i zastrzeżonych oraz nastąpi wyłączenie z funkcjonowania istniejących postojów Taxi.

Obowiązuje:
- w dniach od 23-09-2016 r. od godz. 18.00 do 24-09-2016 r. do godz. 21.00

Etap IV
Ulica Grodzka na odcinku od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku, ul. Pocztowa i ul. Stary Port od ul. Lubeckiego do ul. Mostowej zostanie zamknięta dla ruchu kołowego.

Obowiązuje:
- w dniach od 24-09-2016 r. od godz. 04.00 do 24-09-2016 r. do godz. 21.00

Etap V
Dla ruchu kołowego zostanie zamknięta północna, wschodnia i południowa pierzeja Starego Rynku oraz ul. Jana Kazimierza od ul. Długiej do Starego Rynku i ul. Kręta. Ponadto na ul. Mostowej zostaną odgrodzone od jezdni barierami oba ciągi piesze.

Obowiązuje:
- w dniach od 24-09-2016 r. od godz. 04.00 do 24-09-2016 r. do godz. 13.30

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.