Skrajnia 32m
W tym roku przeprowadziliśmy remont wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Nakielskiej. Wyremontowaliśmy konstrukcję wiaduktu, uporządkowaliśmy najbliższe otoczenie przeprawy kolejowej nad jezdnią.


W ramach remontu zamontowaliśmy na wjazdach pod wiadukt specjalne odbojniki pomalowane w ukośne czarno-żółte pasy, żeby zabezpieczyć wyremontowaną konstrukcję przed niszczeniem przez auta, których wysokość przekracza 3,2 metra. Mimo wielu znaków, mówiących o dopuszczalnej wysokości auta, które bez problemów może przejechać pod wiaduktem cały czas kierowcy tirów próbują sobie skrócić drogę i dosłownie przecisnąć się pod wiaduktem rozrywając naczepy, ale przede wszystkim niszcząc wyremontowany wiadukt.
W związku z tym, w środę 21.09. ustawiliśmy i uruchomiliśmy dodatkowe oznakowanie w postaci pulsujących ledowym światłem znaków, na których zaznaczona jest tzw. dopuszczalna skrajnia pionowa auta wynosząca 3,2 metra. Znaki ustawiliśmy w miejscach umożliwiających ewakuację ciągnika siodłowego na długo przed wiaduktem kolejowym. Znaki pulsują przed skrzyżowaniami z ulicą Bronikowskiego jadąc w kierunku do miasta, przed skrzyżowaniem z ulicą Nasypową, jak również tuż za rondem grunwaldzkim na ulicy Nakielskiej, tak żeby kierowcom z naczepami przekraczającymi wysokość 3,2 metra umożliwić powrót na rondo i uniknąć kolizji z wiaduktem. W ten sposób poza tradycyjnym oznakowaniem, jak również sygnalizatorami z pulsującym światłem pomarańczowym uwagę kierowców zwracają znaki z pulsującym zakazem wjazdu aut powyżej 3,2 metra.