Wąbrzeska
22.09.2016r. przekazaliśmy teren budowy pod II etap realizacji inwestycji ulicy Wąbrzeskiej.

Tym samym rozpoczną się prace związane z budową jezdni wraz z chodnikami i zjazdami. Budową i przebudowę oświetlenia ulicznego. Kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Przypomnijmy inwestycja jest realizowana w trybie: „zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że jedna i ta sama firma przygotowywała dokumentację projektową i teraz odpowiada za realizację prac budowlanych. Wykonawca, zakończenie wszystkich prac zaplanował na koniec tego roku. Do tej pory zrealizował głównie roboty związane z budową odwodnienia ulicy oraz roboty związane z przełożeniem infrastruktury podziemnej.