1. Fragment estakady
Jak zapowiadaliśmy kilka dni wcześniej z poniedziałku na wtorek - 26.09./27.09. w późnych godzinach wieczornych na plac budowy został przywieziony pierwszy gotowy, stalowy element konstrukcji wiaduktu.


Kontynuowane są prace przy zbrojeniu przyczółków. Roboty trwają po obu stronach ulicy Jana Pawła II. Remont przebiega bez większych zakłóceń, zgodnie z planami wykonawcy robót. Przypomnijmy, że przywieziony fragment konstrukcji stalowej wiaduktu po zakończeniu prac nad przyczółkami oraz podporami remontowanej przeprawy umożliwi wytyczenie nowego ciągu pieszo-rowerowego. Koszt modernizacji wyniesie ponad 13 mln zł. i jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe zakończy się wraz z końcem grudnia. Warto przypomnieć, że miasto pozyskało na realizację inwestycji 50-procentowe wsparcie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zbrojenie
Budowa wzmocnienia