Informacja przystankowa
W ostatnim czasie pogoda nie sprzyja wykonawcy prac przebudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ulicy Sułkowskiego, aż do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie ma to jednak wpływu na przebieg prac.

Prace przy budowie nowego, cichego torowiska zostały zakończone. Trwają roboty drogowe w obrębie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Cichej i ul. Chodkiewicza. Jednocześnie wykonawca likwiduje pozostałości linii napowietrznej i prowadzi roboty związane z budową nowego oświetlenia. Montuje również monitory LCD w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych. Po oddaniu do użytku, wyremontowanej linii tramwajowej na Chodkiewicza, pasażerowie będą mogli skorzystać z tzw. dynamicznej informacji pasażerskiej, co oznacza, że w przypadku zdarzeń losowych, które trudno przewidzieć, jak chociażby przerwa w dostawie prądu na monitorach zamontowanych na przystankach, natychmiast pojawi się informacja o komunikacji zastępczej lub zakłóceniach w komunikacji tramwajowej i przewidywanym czasie przywrócenia ruchu. Do ułożenia pozostały jeszcze warstwy bitumiczne górne i to tylko w niektórych miejscach. W tym przypadku, to właśnie opady deszczu spowodowały konieczność wprowadzenia korekt w kolejności prac remontowych ulicy Chodkiewicza.

Dynamiczna informacja przystankowa