Wąbrzeska
Trwa budowa ulicy Ptasiej i Wąbrzeskiej.

Na Ptasiej została zakończona przebudowa przyłączy gazowych oraz ułożona i zakończona budowa kanalizacji deszczowej. Nie próżnowali również energetycy, którzy zakończyli przebudowę swoich urządzeń. W ziemi zostały ułożone kable, które zasilą nowe oświetlenie uliczne. Do montażu pozostały tylko słupy i oprawy oświetleniowe. Prace drogowe są wykonane na poziomie 75 i 50 procent. W 75% została wykonana podbudowa betonowa, a nawierzchnia z kostki w 50%. Wszystkie roboty zostaną zakończone jeszcze w tym roku.
Podobnie przebiegają prace na ulicy Wąbrzeskiej do tej pory została ułożona kanalizacja deszczowa. Do zamontowania pozostały jedynie wpusty. W trakcie realizacji jest przebudowa oświetlenia ulicy i urządzeń energetycznych. Na miejscu pracują również ekipy z gazowni. W 90% zostały ustawione krawężniki na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Dalekiej. Tutaj prace również zakończą się w tym roku.