30 metrów konstrukcji na miejscu
Prace przy remoncie wiaduktu na Wojska Polskiego weszły kolejną, nową fazę.


Od ponad miesiąca na budowę sukcesywnie są przywożone kolejne elementy stalowe konstrukcji i spawane. Pisaliśmy o tym: http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-drogi/3750-przepraszamy-za-halas-na-budowie
29.10. wykonawca robót rozpoczął nasuwanie zespolonej na placu budowy, stalowej konstrukcji wiaduktu na rozbudowany przyczółek. Tym samym pierwsze 30 metrów wiaduktu, na którym zostanie wykonany chodnik, ścieżka rowerowa oraz zjazd do ulicy Jana Pawła II został osadzony tuż nad przyczółkiem. Zwolnione w ten sposób miejsce umożliwi przywiezienie na plac budowy kolejnych elementów konstrukcji stalowej, którą zespala ponad piętnastu spawaczy. Po zespoleniu pozostałych części konstrukcji, całość zostanie nasunięta na przyczółki po obu stronach ulicy Jana Pawła II.
W dalszym ciągu trwają prace przy budowie jednego z przyczółków oraz podpór pod nowy wiadukt. Prace, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, powinny się zakończyć jeszcze w tym roku i pochłoną ponad 13 milionów złotych. Warto przypomnieć, że miasto na realizację inwestycji uzyskało wsparcie finansowe na poziomie 50 procent ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.