budowa ul Saperów
31 października spotkaliśmy się z przedstawicielem wykonawcy robót na ulicy Saperów.

Podczas spotkania inspektorzy przedstawili nam dokumentację, która zawierała wykaz dni wraz ze szczegółowym opisem, w których warunki pogodowe uniemożliwiły wykonawcy prawidłowe prowadzenie robót drogowych. Po sprawdzeniu dokumentacji, zaakceptowaliśmy uzasadnienie dla prośby wykonawcy o skorygowanie terminu. Jednym z kluczowych powodów było znaczne nasiąknięcie podłoża, a przede wszystkim podbudowy budowanej nawierzchni ulicy. W związku z tym, termin oddania inwestycji do użytku został prolongowany na 18 listopada.
Mieszkańców w imieniu wykonawcy oraz naszym serdecznie przepraszamy i prosimy o zrozumienie.