075
Rozpoczynamy prace remontowe związane z utwardzeniem miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Pod Blankami. Roboty drogowe spowodują utrudnienia. Rozpoczęcie prac wymaga zamknięcia ulicy dla ruchu od 30.08. na odcinku od ul. Jana Kazimierza do ul. Przesmyk.

Bern

Pobocze przed remontem - po zakończeniu prac opublikujemy zdjęcia obrazujące efekt robót